Inici‎ > ‎

Formació

Cartell pla de formació

29 de jul. 2013, 1:50 publicada per Usuari desconegut   [ actualitzat el 20 de nov. 2013, 6:08 per Consorci Hospitalari Vic ]


Pla formació 2013


Cursos on-line subvencionats per afiliats i nova afiliació.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) sigue priorizando la formación como un objeto y una necesidad para su afiliación. Por este motivo y, una vez analizado el resultado extraordinario del plan formativo desarrollado en 2012, decide continuar subvencionando con fondos propios un plan formativo para premiar su fidelidad

Las personas afiliadas a la FSS-CCOO, en todo el Estado, con más de tres meses de antigüedad y al corriente de pago o que se afilien con el pago adelantado de tres cuotas, pueden inscribirse en los cursos de este plan subvencionado, a desarrollar a lo largo 2013, no pudiendo hacerse más de dos cursos al mismo tiempo.

Plazos de solicitud: a lo largo de todo el año 2013.

Plazos de inicio de ejecución: 

Del 1 de febrero al 15 de abril de 2013.

Del 1 de junio al 15 de agosto.

Del 1 de octubre al 15 de diciembre.

CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

10 de juny 2013, 4:50 publicada per Consorci Hospitalari Vic

Foto Aquests estudis permeten, a les persones que el superen, l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

A qui es dirigeix:
Persones que no posseeixen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o l’equivalent acadèmic i que compleixin 17 anys, com a mínim, l’any que es matriculen.

Durada:
600 hores.
El curs començarà el 19 de setembre de 2013 i finalitzarà el 20 de juny de 2014. L’horari de les diferents matèries es distribuirà de dilluns a dijous entre les 16 i les 21 hores.  

Contingut:

Matèries obligatòries 

  • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana
  • Llengua anglesa
  • Ciències socials i ciutadania 
  • Tutoria i orientació 
  • Matemàtiques  

Matèries opcionals
El centre ha triat com a matèria opcional, Ciències de la naturalesa.

Qualificació:
La nota final del curs serà la mitjana de les qualificacions dels àmbits, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana

Certificació:
El centre lliurarà a l’alumne/a que superi el curs una certificació acadèmica on constarà la qualificació i l’opció cursada.

Preu:
El Departament d’Ensenyament ha fixat un preu públic de 190 € per aquest curs (una sola vegada per tot el curs) i també serà necessari adquirir alguns llibres. Per aquests ensenyaments es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada persona sol·licitant. Les persones a qui se’ls hi ha concedit en el curs 2012-2013 han cobrat uns 400€.

Més informació a : http://www.ccoo.cat/escolaadults/8è Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències

4 de juny 2013, 2:42 publicada per Consorci Hospitalari Vic   [ actualitzat el 4 de juny 2013, 3:35 ]

Foto

Des de l'Institut d'Estudis Mèdics (IEM) us fem arribar la informació del 8è Màster en Assistència Integral en Urgències i Emergències, per a medicina i infermeria, de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universidade do Porto (UP).
Es tracta d'un màster interuniversitari de la UAB i la UP, amb possibilitat de doble titulació, adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior amb 90 crèdits ECTS (european credit transfer system).

Està considerat una activitat docent d'interès per part del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) i de la Societat Catalana de Medicina d’Urgències i d’Emergències (SoCMUE)

més informació >> 

1-3 of 3