Inici‎ > ‎Formació‎ > ‎

CURS DE FORMACIÓ ESPECÍFIC PER A L'ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

10 de juny 2013, 4:50 publicada per Consorci Hospitalari Vic
Foto Aquests estudis permeten, a les persones que el superen, l'accés directe als cicles de grau mitjà de formació professional inicial; en el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny permet l'exempció de la part comuna de la prova d'accés i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

A qui es dirigeix:
Persones que no posseeixen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o l’equivalent acadèmic i que compleixin 17 anys, com a mínim, l’any que es matriculen.

Durada:
600 hores.
El curs començarà el 19 de setembre de 2013 i finalitzarà el 20 de juny de 2014. L’horari de les diferents matèries es distribuirà de dilluns a dijous entre les 16 i les 21 hores.  

Contingut:

Matèries obligatòries 

  • Comunicació en llengua catalana i llengua castellana
  • Llengua anglesa
  • Ciències socials i ciutadania 
  • Tutoria i orientació 
  • Matemàtiques  

Matèries opcionals
El centre ha triat com a matèria opcional, Ciències de la naturalesa.

Qualificació:
La nota final del curs serà la mitjana de les qualificacions dels àmbits, i és positiva la qualificació de 5 punts o superior.Cal obtenir un mínim de 4 punts en cadascun dels àmbits per realitzar la mitjana

Certificació:
El centre lliurarà a l’alumne/a que superi el curs una certificació acadèmica on constarà la qualificació i l’opció cursada.

Preu:
El Departament d’Ensenyament ha fixat un preu públic de 190 € per aquest curs (una sola vegada per tot el curs) i també serà necessari adquirir alguns llibres. Per aquests ensenyaments es pot sol·licitar beca, que és concedida o denegada en funció de les circumstàncies socioeconòmiques de cada persona sol·licitant. Les persones a qui se’ls hi ha concedit en el curs 2012-2013 han cobrat uns 400€.

Més informació a : http://www.ccoo.cat/escolaadults/