Inici‎ > ‎Noticies Hospital‎ > ‎

Proposta mediadora: Règim de jornada i descansos del personal sanitari

13 de juny 2013, 14:03 publicada per Consorci Hospitalari Vic


Foto

L’Estatut dels treballadors estableix que són hores extraordinàries totes les que es fan per sobre de la jornada ordinària de treball i les limita a un màxim de 80 hores anuals. Les hores extraordinàries estan subjectes a una cotització addicional a la Seguretat Social sense topall màxim.

Els hospitals de la XHUP sempre han considerat les guàrdies com a jornada complementària i la cotització a la Seguretat Social es feia igual que la de la resta del salari. Com que els metges ja cotitzen per la base màxima de cotització de la Seguretat Social, les guàrdies quedaven excloses de la cotització.

La Inspecció de Treball i de Seguretat Social va fer una inspecció a Sant Pau i ha considerat que les guàrdies són hores extraordinàries i s’ha de fer la cotització addicional corresponent. El resultat és que han reclamat el pagament de 10 milions d’euros pels últims 4 anys.

Aquest mateix criteri és aplicable a tots els hospitals i la patronal vol evitar-ho, ja que seria una despesa addicional que agreujaria les dificultats econòmiques dels centres i de retruc perjudicaria tots els treballadors.

L’ICS no té aquest problema. L’Estatut marc del personal estatutari dels serveis de salut, en la secció que regula la jornada i descansos, diu clarament que la jornada complementària no tindrà la consideració d’hores extraordinàries. Per tant, la cotització de les guàrdies a l’ICS es fa com la de la resta del salari; per aquesta raó quan el professional que fa guàrdies ja cotitza per la base màxima, no es paga més a la Seguretat Social. Si els centres de la XHUP poguessin aplicar la regulació de l’Estatut marc, el problema de la cotització addicional de les guàrdies quedaria solucionat.

L’Estatut marc preveu que quan no hi hagi regulació al conveni, serà aplicable als centres de la xarxa concertada el regim de jornada i descansos previst en el mateix Estatut marc. Per tant, si el conveni deixa sense regular la jornada i els descansos, serà directament aplicable al personal de la XHUP el règim de jornada i descansos establert a l’Estatut marc. Això mateix seria el que passaria si no s’arribés a signar el conveni: el 8 de juliol perdria la seva vigència i, en no haver regulació, s’aplicaria directament el règim de jornada i descansos de l’Estatut marc.

Significa això que la jornada quedaria desregulada? NO. La jornada i els descansos estarien regulats per l’Estatut marc, que, insistim, és la normativa que s’està aplicant a l’ICS.

Alguns ja estan dient que això serà una catàstrofe, que es faran jornades de 24 hores i que se suprimirà el descans setmanal. Fals. A l’ICS, on s’aplica aquesta normativa, això no passa. Però, per si de cas hi ha algun gestor imaginatiu que vol fer coses rares, a la proposta mediadora s’han introduït salvaguardes perquè es mantinguin les condicions que s’estaven gaudint fins ara.

Barcelona, 13 de juny de 2013

Ċ
Consorci Hospitalari Vic,
13 de juny 2013, 14:03