El web de Salut Laboral de CCOO de Catalunya és un espai on trobaràs diferents eines i notícies de caràcter sindical, que recullen l'experiència i les propostes de treball de les persones de Comissions Obreres en matèria de salut laboral.

També comptem amb Higia -Salut i Treball-, que és un Gabinet tècnic-sindical format per tècnics i tècniques de prevenció, amb la funció d’assessorar al conjunt de l’estructura sindical i als delegats i delegades de prevenció a les empreses. Actua a petició de les estructures federatives i territorials.
 A CCOO comptem amb una estructura específica de salut laboral, que té les funcions de dissenyar i fer seguiment dels plans de treball de salut laboral del sindicat i donar suport als delegats i delegades de prevenció a la empresa. 

I... finalment, CCOO tenim a Catalunya prop de set mil delegats i delegades de prevenció, que sens dubte són la nostra força principal i d’on neix la nostra riquesa d’experiència i capacitat de proposta i d’acció.

Normativa